Uvjeti rezervacije

Smokvina d.o.o.

OIB: 02419525960

Majstora Jurja 13
Split
Hrvatska

Upiti i rezervacije primaju se preko web stranice ( e-mailom ), poštom, telefonom, faxom ili osobno u poslovnici agencije.

Kako bi rezervacija bila valjana, korisnik treba uplatiti predujam u minimalnom iznosu od 100 eura ili 750 HRK ili iznos dogovoren s odjelom prodaje agencije.

Predujam se može platiti online kreditnim karticama ili uplatom na bankovni račun agencije. Račun za uslugu se izdaje u poslovnici agencije prije odlaska ili u vrijeme dogovoreno s odjelom prodaje agencije.

Naznačene cijene usluga su informativne i agencija zadržava pravo izmjene istih. Cijene naznačene u ponudama su konačne. Promjena rezervacija moguća je samo ukoliko je pismeno dostavljena.

Za sve dodatne informacije, odjel prodaje je na raspolaganju na broju telefona: +385 21 271040, faxa: +385 21 271040 ili e-maila: info@smokvina.hr

Uvijeti otkaza rezervacije

Rezervacija je valjana od dana uplate predujma i vrijedi do 24:00 sati na dan kad je predviđen dolazak u smještajnu jedinicu. Rezervacija može biti otkazana pismenim putem, mailom, poštom ili faxom 30 dana prije dolaska tj prije korištenja naručenih i rezerviranih usluga. Ako je otkazana 30 dana prije dolaska, agencija će vratiti uplaćeni predujam umanjen za troškove.

Ako je rezervacija otkazana 1-30 dana prije dolaska tj. korištenja naručenih i rezerviranih usluga, agencija nema obvezu vratiti plaćeni predujam, osim u slučaju bolesti ili više sile. U slučaju no show agencija će zadržati 100% plaćenog predujma.